• DuBois Chemicals
  • Cimcool Europe - Zmień region
  • General English - Zmień kraj
  • WORLD
Logowanie / Rejestracja
Firma Cimcool zobowiązuje się chronić wszelkie dostarczone przez Państwa dane osobowe. W szczególności wierzymy, że bardzo ważne jest, aby wiedzieli Państwo, w jaki sposób przetwarzamy informacje na Państwa temat uzyskane za pośrednictwem tej strony.
 
Gromadzone informacje
Mogą Państwo odwiedzać tę stronę internetową anonimowo, nie udostępniając nam jakichkolwiek informacji o sobie. Nasze serwery zbierają dane na temat nazw domen, a nie adresów e-mail gości. Używamy tych informacji dla celów statystyki i poprawy zawartości strony.
Oprócz tego istnieją obszary strony, na których możemy potrzebować informacji od Państwa do szczególnych celów, takich jak dostarczenie pewnych informacji, o które Państwo prosili. Zgromadzone dane na Państwa temat mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, faksu lub adres e-mail.
 
Wykorzystanie gromadzonych informacji
Informacje na temat nazwy domeny, które zbieramy, nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji Państwa. Stosuje się je wyłącznie do pomiaru liczby odwiedzin, średniego czasu spędzonego na stronie, przeglądanych stron itp. Informacje te wykorzystujemy do badania ruchu na naszej stronie i wprowadzania ewentualnych poprawek w zakresie jej treści.
W przypadku uzyskania od Państwa innych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, powiadamiamy Państwa o tym w momencie ich podawania, informując przy tym również o sposobie ich dalszego wykorzystania. Dane osobowe, które Państwo podają, wykorzystywane są wyłącznie podczas udzielania odpowiedzi na Państwa zapytanie lub podczas przetwarzania Państwa zgłoszenia.
Możemy udzielać dostarczonych przez Państwa informacji innym firmom, które świadczą dla nas usługi. Firmy te, nasi sprzedawcy, są związane z nami umowami w zakresie korzystania z danych osobowych, które im przekazujemy, wyłącznie do celów związanych ze świadczonymi dla nas usługami. Nie udzielamy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy Państwa danych osobowych jakimkolwiek stronom trzecim na potrzeby wykorzystania do celów marketingowych. Informacje te są przez nas udzielane na Państwa polecenie, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani w myśl prawa lub w innych prawnie określonych przypadkach (np. w celu ochrony Państwa konta przed oszustwem).
 
Odnośniki do innych stron
Strona internetowa Cimcool może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Mimo iż staramy się odsyłać do stron, które podzielają nasze wysokie standardy i poszanowanie do prywatności, to nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, zabezpieczenie lub politykę prywatności tych stron.
 
Ochrona gromadzonych informacji
Stosujemy rygorystyczne środki fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieautoryzowanym i niepożądanym dostępem. Ograniczamy dostęp do informacji na Państwa temat wyłącznie do tych pracowników firmy Cimcool, którzy muszą zapoznać się z nimi, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. W przypadku pracowników, którzy niewłaściwie wykorzystują dane osobowe, podejmowane są odpowiednie kroki dyscyplinarne.
 
Kontakt z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem działu Kontakt. Z przyjemnością odpowiemy na pytania i sugestie dotyczące naszej polityki prywatności.
 
Zmiany w zakresie polityki prywatności
Prosimy okresowo sprawdzać zapisy naszej polityki prywatności, aby na bieżąco śledzić ewentualne zmiany. Mimo iż zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji lub uzupełniania zapisów polityki prywatności, w przypadku poważnych zmian w tym zakresie poinformujemy Państwa o tym w okresie co najmniej 30 dni od momentu ich wprowadzenia.