• DuBois Chemicals
 • Cimcool Europe - Zmień region
 • General English - Zmień kraj
 • WORLD
Logowanie / Rejestracja
Aby móc terminowo zaopatrywać naszych klientów we właściwe produkty i usługi, musimy nieustannie śledzić rozwój sytuacji na rynku oraz wydarzenia mające miejsce w naszym sektorze przemysłu. Z tego powodu jesteśmy członkiem czołowych stowarzyszeń branżowych.
Z drugiej zaś strony uważamy, iż kluczową kwestią jest inwestowanie w naszą gałąź przemysłu poprzez partnerstwa.
 
Członkostwa
Poszczególne oddziały Cimcool Europe są członkami następujących czołowych organizacji:
 
Kraje Beneluksu:
 • Vereniging van Productietechniek
 • The Netherlands Aerospace Group
 
Francja:
 • L'Institut National de Recherche et de Sécurité
 • L'Union Française du Commerce Chimique
 • Le Centre Professionnel des Lubrifiants
 
Niemcy:
 • Verband Schmierstoff Industrie e.V.
 • AERACTIVE Gmbh
 
Włochy:
 • Associazione Commercio Chimico
 
Szwajcaria:
 • Verband der Schweizerischen Schmierstoffindustrie
 
Wielka Brytania:
 • British Lubricants Federation
 

Cimcool Industrial Products B.V.:

 • Verbond van Handelaren in Chemische Producten

 • Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

 • British Lubricants Federation

Partnerstwa

HAAS Technical Education Center
Firma Cimcool jest aktywnym oficjalnym partnerem przemysłowym HAAS Technical Education Center.
 
Firma Haas Automation i jej strategiczni partnerzy przemysłowi pomagają szkołom technicznym w całej Europie pozyskać i stosować najlepszy sprzęt do inżynierii precyzyjnej na potrzeby nowoczesnej edukacji CNC. www.htecnetwork.eu


AERACTIVE GmbH
Aeractive jest międzynarodowym dostawcą usług w branży lotniczej.
AERACTIVE ma dwa cele:
 • Polepszenie przejrzystości oceny zdolności produkcyjnych branży lotniczej dla globalnej i pośredniej produkcji, przez podejście marketingowe wysokiej jakości.
 • Wspomaganie specjalistów branży lotniczej techniczną wiedzą o innowacyjnych produktach dostępnych na międzynarodowym rynku.


www.aeractive.com