• DuBois Chemicals
  • Cimcool Europe - Zmień region
  • General English - Zmień kraj
  • WORLD
Logowanie / Rejestracja
Ponadczasowe innowacje

Ponadczasowe innowacje

Nasz cel to poprawa wydajności oraz ograniczenie negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Ponadczasowe innowacje

Wszystkie produkty Cimcool są opracowywane zgodnie z najbardziej surowymi międzynarodowymi przepisami w zakresie BHP i ochrony środowiska. Każdy z płynów powstaje w wyniku niezwykle innowacyjnego procesu rozwoju.
 
Poprawa wydajności oraz ograniczanie wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko
Dla firmy Cimcool środowisko naturalne jest jednym z najważniejszych aspektów, który brany jest pod uwagę w procesie rozwoju nowego produktu. Właśnie dlatego nasz dział badań i rozwoju zawsze skupia się na odkrywaniu nowych surowców, które mogą poprawić wydajność danego produktu, a także ograniczyć jego wpływ na zdrowie i środowisko naturalne.
 
Ślad węglowy
Dzięki odkryciu możliwości oferowanych przez środki smarne na bazie surowców odnawialnych oraz rozwój produktów niezawierających olejów mineralnych znaleźliśmy sposoby na ograniczanie śladu węglowego.
Firma Cimcool opracowała kilka produktów w ramach linii Cimtech i Cimfree, które zawierają środki smarne na bazie surowców odnawialnych.