• DuBois Chemicals
  • Cimcool Europe - Zmień region
  • General English - Zmień kraj
  • WORLD
Logowanie / Rejestracja
Wszystkie informacje lub porady zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólny i informacyjny, i nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Firma Cimcool Industrial Products B.V. stara się zapewnić, aby wszystkie informacje zamieszczane na tej stronie były poprawne w momencie publikacji, jednak nie gwarantuje ona całkowitej dokładności tych informacji. Firma Cimcool Industrial Products B.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które mogą Państwo podjąć na podstawie tych informacji lub porad, ani za jakiekolwiek straty lub koszty poniesione w wyniku podjęcia tego rodzaju działań.
 
Zostali Państwo niniejszym powiadomieni, że jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub podejmowanie jakichkolwiek działań odnośnie treści niniejszej strony internetowej jest surowo zabronione i może być uznane za nielegalne.